006-Ari-150716-Fredagsrock-Tivoli-Photo-Martin-Kleisberg-200x300